Ev 愮etiim Sistemi
   
» PiperFon Connect
» Uzaktan Kumandan覺z - PiperAmie Butonu
» Aksesuarlar
» PC Connect
» Call Center 繹z羹mlerine Modern Yakla覺m
» 7x24 Tele Sal覺k-, Bak覺m-, Sosyal, Emniyet Hizmetleri Sistemi
    
 
    
PiperFon Connect
          

PiperFon Connect evinizdeki konforun, huzurun ve güvenliin anahtar覺d覺r.

Telefon hatt覺n覺za balanan bu iletiim cihaz覺, istediinizde bal覺 bulunduunuz merkez ile iletiiminizi salayacak olan cihazd覺r. Dahili bataryas覺 ile elektrik kesilmelerinde 30 saati ak覺n bir süre enerji destei salayabilen cihaz, elektriin gelmesi ile bataryas覺n覺 arj etmekte ve olas覺 yeni kesintilere kar覺 kendini güven alt覺na almaktad覺r. Kullan覺m kolayl覺覺n覺n s覺n覺rlar覺n覺 zorlayan tasar覺m覺 ve dier aksesuarlar覺 ile kurduu kablosuz iletiimi ile kurulumu da kullan覺m覺 kadar kolay ve zahmetsizdir.

襤stee ve ihtiyaçlara bal覺 olarak tavsiye edilebilecek 40'覺n üzerinde deiik aksesuar覺 ile evinizdeki konforu dilediiniz gibi yaay覺n…..

PiperFon Connect 襤letiim cihaz覺n覺zla yüzde yüz uyum içinde çal覺acak aksesuarlar覺n覺z, alg覺lad覺klar覺 veri sonucu cihaz覺n覺z覺 yap覺lmas覺 istenen aktiviteyi yap覺lmas覺 üzerine uyaracakt覺r.

 
Kullan覺m Özellikleri
 • Yüksek Ses Kalitesi
 • Kurulum Kolayl覺覺
 • PiperAmie üzerinden kablosuz çar覺 alma
 • Zil Sesi kapatabilme/ayarlayabilme
 • Uzaktan eriim balant覺si ile veya üzerinden programlama özellii
 • PC Eriimi ve programlayabilme
 • 12 adet kablosuz cihaz balant覺s覺
 • Tak Kullan Özellii
 • Ergonomik Tasar覺m
 • Ortam覺 Terk Özellii
 • Etkinlik Ayar覺
 • Dahili batarya ile olas覺 enerji kesintisinde hizmet devaml覺l覺覺
 • H覺rs覺zl覺a kar覺 önlem/kontrol özellii

襤ster yak覺nda ister uzakta…

Evinizin konforu kadar kiisel ihtiyaçlar覺n覺z覺 da hayat覺n覺z覺n her döneminde güvenli ve sal覺kl覺 bir ekilde kar覺laman覺z için gerekli olan iletiimi salayacak PiperFon Connect Ev 襤letiim Cihaz覺, evinizi herhangi bir yerinden PiperAmie vas覺tas覺yla bir çar覺 yapman覺z覺 ya da telefonunuza gelen bir çar覺ya cevap vermeniz için gerekli entegre hoparlör sisteminin aç覺lmas覺n覺 salayacakt覺r.

Uzaktan kontrol edebilmenizi salayan PiperAmie dümesini ister boynunuzda ister bileklii ile bileinizde kolayca ta覺yabilir ya da bu dümenin entegre edilmi olduu PiperWatch ürününü kullanabilirsiniz.

Kii, olas覺 bir yaamsal sorunla kar覺lat覺覺nda, güvenebilecei bir yard覺ma, tesadüflere b覺rakmadan ulamak ister. Bu ancak farkl覺 ihtiyaçlara farkl覺 çözümler sunabilen pratik cihazlar ve bütüncül sistem altyap覺s覺 ile mümkün olabilir.

PiperFon Connect Ev 襤letiim Ünitesi, Çar覺 Tuu ile telefonunuzun yan覺na gitmeden güvenilir yard覺ma en k覺sa sürede ulaman覺z覺 salar. Ev çar覺 cihaz覺n覺z bal覺 olduu merkez sayesinde 24 saat kontrollü, sal覺kl覺 ve güvenli bir ortam kurman覺zda en büyük yard覺mc覺n覺zd覺r.
 
Kendi küçük, faydas覺 büyük…

Günlük hayat覺m覺z覺 emniyetli k覺lan küçük eyler birçok yaamsal riski önleyebilmektedir. Kablosuz olarak ev iletiim cihaz覺 ile balant覺l覺 çal覺an, Duman Dedektörü, Su Dedektörü, Hareket Dedektörü ve bunlar gibi daha birçou, evinizin içindeki duyu organlar覺 gibi en ufak deiiklikleri bal覺 bulunduunuz merkez arac覺l覺覺 ile gerekli sosyal veya teknik müdahalenin gerçekletirlecei noktalara ulat覺r覺r. Olas覺 bir ciddi durum ile kar覺la覺ld覺覺nda güvenilir çevrenin kolay ula覺mda olmas覺, kiiye güven ve huzur verir. Bu durum kii olduu kadar kiinin yak覺n çevresi ve akrabalar覺 için de geçerlidir.

 
Teknolojinin getirdii rahatl覺k ve kiiye özel hizmet…..

PiperFon Connect Ev 襤letiim Cihaz覺, bir yaz覺l覺m arac覺l覺覺 ile kiiselletirilmektedir. PC Connect Yaz覺l覺m çözümü ile herhangi bir bilgisayar üzerinden gerekli balant覺 yap覺larak cihaz istek dorultusunda ne gibi tepkiler verecei, hangi çar覺y覺 kime yönlendirecei gibi konularda ayarlanmaktad覺r. Bu ekilde çar覺n覺n ulat覺覺 merkezlerde kiinin e-sal覺k dosyalar覺 gelen çar覺 ile beraber görülebilmekte, ve herhangi bir müdahale an覺nda  merkezde kay覺tl覺 bu dosyalardaki bilgilere göre daha sal覺kl覺 sonuçlar al覺nmakta, zaman kazan覺lmaktad覺r.Kazan覺lan bu zamanla riskli durumlarda hayatlar kurtarmakta gelen çar覺n覺n nitelii dahilinde en h覺zl覺 bir ekilde ihtiyaca cevap verilebilmektedir.

 
Web Tasarm Algoritma