Ev 愮etiim Sistemi
   
» PiperFon Connect
» Uzaktan Kumandan覺z - PiperAmie Butonu
» Aksesuarlar
» PC Connect
» Call Center 繹z羹mlerine Modern Yakla覺m
» 7x24 Tele Sal覺k-, Bak覺m-, Sosyal, Emniyet Hizmetleri Sistemi
Aksesuarlar
 

 
 
 Ev 襤letiim Sisteminize Uyumlu, 襤levsel
     Kablosuz Aksesuarlara Örnekler
 
   

 

  • PiperWatch
  • Duman Sensörü
  • Epilepsi Sensörü
  • Düme Sensörü
  • Su Sensörü
  • 襤laç Hat覺rlatma Kutusu
  • PIR - Hareket Sensörü
  • Çek襤p
  • Is覺 Sensörü
  • Co2 Sensörü
  • DoalGaz Sensörü

P襤PERWATCH  

  Bir kol saati içine entegre edilmi olan PiperAmie’ dir. PiperWatch ile ayn覺 PiperAmie’niz gibi iletiim cihaz覺n覺z PiperFon Connect’e uzaktan eriim salayabilir, gelen telefonlar覺n覺za cevap verebilirsiniz.

Gerektiinde saatinizin üzerine entegre edilmi dümeyi kullanarak bütün bu ilevleri yan覺nda acil çar覺n覺z覺 da güven içinde gerçekletirebilirisiniz. Hayat覺n覺zda kolayl覺k, konfor ve emniyetin bir parças覺 olacak PiperWacth ürünü saat özellii ve kullan覺m ekli ile de bir kumandadan çok, 覺k bir kiisel aksesuard覺r.

 
DUMAN SENSÖRÜ
 
      Duman Sensörü, bir yang覺n ve erken önlem teçhizat覺d覺r. Kullan覺ld覺覺 mekan içinde havadaki duman yüzdesini tesbit edip hem bulunduu alana sesli hem de PiperFon Connect arac覺l覺覺 ile bal覺 olduu Santrale durum bilgisi verir. Dahili bataryas覺 ile kablosuz dizayn edilmi bu Sensör, 5 y覺l bak覺m gerektirmeden s覺va üstü montaj ile kolayca sabitleyeceiniz bir üründür.
 

 
 

 
 
 
 

 

SU SENSÖRÜ
 
       Mutfak, banyo gibi aç覺k b覺rak覺lan bir musluun veya taan bir küvetin oluturaca覺 riskleri minimuma indirebilecek bir sensördür. Bu kazalarda s覺kça yaanan kayarak düme, elektrik konta覺 gibi hayati önem ta覺yabilecek kazalara yol açan etkenleri, büyümeden ve bir tehlike oluturmadan önlenmesi için kullan覺l覺r. Dahili bataryas覺 ile 1 y覺l bak覺m gerektirmez. Devreye girdiinde benzer kablosuz ürünlerimiz gibi 2 seviyeli alarm verir. 襤lki bulunduu alanda duyulabilecek bir alarmd覺r, bununla birlikte PiperFon Connect’i bal覺 bulunduklar覺 Santral’e gerekli ikaz覺n yap覺lmas覺 için uyar覺r.
 
 

襤LAÇ HATIRLATMA KUTUSU

      Daimi, k覺sa süreli hastal覺klarda, Ameliyat sonras覺 veya müahede alt覺nda tutulan kiilerin kendileri yada refakatçilerinin yard覺mc覺s覺d覺r. Uygulanan tedavinin amac覺na ulamas覺nda ise bir doktorun asistan覺d覺r. Bunlar için gerekli olan ve ilaç al覺m覺n覺n dozaj覺, süresi ve devaml覺l覺覺n覺n salanmas覺 gereken durumlarda, verdii sinyal ile hat覺rlatmakla kalmaz, içinden ilaç al覺nmad覺覺nda veya al覺m覺n gecikmesi durumunda bal覺 olduu Santrale ilgili gecikme mesaj覺n覺 da iletir. Direk kiiye, bir yak覺n覺na durumun bildirilmesi ile ilac覺n al覺nmas覺 ve tedavinin aksamamas覺 salan覺r.

 
 

PIR HAREKET SENSÖRÜ

 

   PIR - Pasif Inrared Sensör, kablosuz hareket/hareketsizlik tespit cihazlar覺d覺r. Kullan覺m amac覺na uygun olarak sadece davetsiz misafirlerin hareketlerini deil, hareket etmemesi gereken bir ortamda “hareketsizlii” de gözlemlemeye programlanabilirler. 1 y覺l bak覺m gerektirmeyen bu cihazlar, dier benzer sensörlerimiz gibi s覺va üstü montaj覺 kolaylat覺racak kablosuz dizayna sahiptirler.

 
 
ÇEK襤P

      Çek襤p, evinizde stratejik yere/yerelere konacak ve sinyal vermenizi engelleyebilecek bir uygunsuz durumu ortadan kald覺rmak için üretilmitir. Yatt覺覺n覺z yerden kalkmadan, oturduunuz yerden kalkmadan, bir dümeye eriemeden yak覺nlar覺n覺zda bulunan bu ipi çekmeniz, ayn覺 PiperWatch ve PiperAmie gibi sizi direk PiperFon Connect’e balayacak ve bal覺 olduunuz Santral’e detay bilginizi vererek nas覺l bir durumda olduunuzun ön bilgisini aktaracakt覺r.

 
 
ISI SENSÖRÜ

       Is覺 Sensörü, kontrol alt覺nda tuttuu odan覺n s覺cakl覺覺ndaki ani yükselik yada düü, cihazlardaki bir ar覺zadan, aç覺lan kar覺l覺kl覺 pencerelere kadar, o oda içindeki kii/kiiler için çeitli riskler ortaya ç覺karabilir. K覺覺n gece aç覺lan bir pencere yada yaz günü bozulan bir havaland覺rman覺n o oday覺 paylaanlar için ortaya ç覺karabilecei riskler pek çok olabilir. Bu durumda devreye girerek bulunduu ortam覺n s覺cakl覺覺ndaki 覺s覺 deiimini haber veren Sensörümüz, gelecekte baka sorunlara yol açabilecek bu gibi durumlar için de erken önlem ve müdahale salar.

 
   
   

 

ROMAD RSP-100

     Al覺t覺覺n覺z emniyeti, konforu ve hizmeti siz neredeyseniz oraya ta覺r. Romad, GSM kart覺n覺zla kullanabileceiniz ve GPS sistemi özellii bulunan, yan覺n覺zda ta覺yabileceiniz iletiim cihaz覺n覺zd覺r. Modern ve ergonomik yap覺s覺yla günümüz cep telefonlar覺na benzemektedir. GPS destekli sistemlerle kullan覺lan uyumlu ürünler ile dünyan覺n neresinde olursan覺z olun konumunuzu  belli eder ister. Gerekli yard覺m, bulunduunuz bölgeye deil direk size yönlenir. Bununla birlikte sadece Santral ile 4 ayr覺 numaraya kadar harici görüme de yapabilirsiniz. Corafi riskler, doal afet, sokakta emniyet gibi günümüz modern hayat覺n içinde oluabilecek riskleri daha ba覺nda yakalayabilecek, tehlikeye kar覺 gerekli yard覺m ve yönlendirmeyi alabileceksiniz. Romad RSP 100  ile adresinizi belli edin.

 

 

 
Web Tasarm Algoritma