Ev 愮etiim Sistemi
   
» PiperFon Connect
» Uzaktan Kumandan覺z - PiperAmie Butonu
» Aksesuarlar
» PC Connect
» Call Center 繹z羹mlerine Modern Yakla覺m
» 7x24 Tele Sal覺k-, Bak覺m-, Sosyal, Emniyet Hizmetleri Sistemi
Uzaktan Kumandan覺z - PiperAmie Butonu
 
    
PiperAmie - Uzaktan Kumandan覺z

PiperAmie, PiperFon Connect Eriim Butonudur

  • Konforu yaarken emniyetinizden ödün vermeyin. Evinizin her noktas覺ndan PiperFon Connect cihaz覺n覺za ulaabilir çar覺n覺z覺 Connect cihaz覺n覺n yan覺na gelmeden gerçekletirebilirsiniz.

  • Gelen telefonlar覺n覺za hands-free özellii ile yan覺na gitmeden, uzaktan, sadece bir dümeye basarak cevap verin ve dier bir bas覺 ile görümenizi sonland覺r覺n. Kap覺 önünden, balkondan yada bahçenizden, çevrenizde oluabilecek olumsuz bir durumu, bal覺 olduunuz operatörle kuraca覺n覺z  balant覺 ile yetkililere iletebilirsiniz. Özellikle bireyleri etkileyen günümüz sorunlar覺n覺n en büyüklerinden biri olan aile içi iddet, kad覺na yönelik iddet konular覺nda bir benzerini bulamayaca覺n覺z, emniyetli, güvenilir sad覺k bir yard覺mc覺y覺 her zaman yan覺n覺zda hissettirecek bu uzaktan eriim dümesi ile hayat覺n覺z kolaylat覺r覺n.
  • Sistem yeni kablosuz aksesuarlar覺 kolay bir uygulama ile kay覺t alt覺na al覺r. Sisteme birden çok PiperAmie balanabilir. Yeni PiperAmienizin sisteme tan覺t覺lmas覺 sadece birkaç saniye içinde kolayca gerçekletirilir.Uzaktan yapaca覺n覺z çar覺 sadece saniyeler içinde operatörle kar覺l覺kl覺 görüme kurulmas覺n覺 salar.
  • Özel olarak kapat覺lm覺 d覺 yap覺s覺 çal覺mas覺n覺 engelleyecek herhangi bir d覺 müdahaleyi engeller.Özel pili sayesinde 3 y覺l覺 ak覺n kullan覺m süresi vard覺r.
  • Uzaktan kontrol edebilmenizi salayan PiperAmie dümesini ister boynunuzda ister bileklii ile bileinizde kolayca ta覺yabilir ya da bu dümenin entegre edilmi olduu PiperWatch ürününü kullanabilirsiniz.

 

    
     
 
Web Tasarm Algoritma